Cari Blog Ini

Senin, 30 Agustus 2010

uesday, March 23, 2010
HARI PENGHAKIMAN & GANJARAN UPAH KRISTUS

PENGHAKIMAN TAKTHA KRISTUS

Setelah terjadi pengangkatan jemaat dari muka bumi,kita tahu bahwa Antikristus mula memerintah bumi selama tujuh tahun.Dalam masa ini,disorga tingkat kedua akan diadakan penghakiman besar yang digelar ‘Penghakiman Taktha Kristus’.Alkitab menyatakan : ‘Sebab kita semua harus menghadap taktha pengadilan Kristus,supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya,sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini,baik ataupun jahat’ 2 Korintus 5:10

Anda harus memahami bahwa taktha pengadilan Kristus tak sama dengan pengadilan taktha putih.Taktha pengadilan Kristus adalah pengadilan hanya untuk orang-orang kudus.Pengadilan Kristus ini bukanlah soal hukuman untuk kematian yang kedua (Lautan api) neraka atau hukuman untuk segala dosa yang dilakukan sebelum bertobat,sebab semua dosa itu sudahpun dihakimi Allah pada kayu salip kalvari ketika Kristus mati menebus dosa-dosa itu ketika kita akuinya.(1Yohanes1:19)

Penghakiman ini adalah untuk menentukan upah-upah yang kita akan terima kerana pelayanan yang kita kerjakan selama didunia untuk kemuliaan Tuhan.Taktha pengadilan Allah atau Kristus adalah masa dan tempat dimana setiap individu kristian akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.(Roma 14:10-12).Inilah hari penerimaan upah dari segala pekerjaaan tangan dan tubuh kita sewaktu hidup didunia.Setiap orang akan bersua muka dengan Kristus ditaktha pengadilanNya.Maka Yesus akan mengadili segala pekerjaan yang baik maupun yang jahat (tak baik).Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus menjelaskan bagaimana penghakiman Kristus itu dijalankan:

“…Sesuai dengan kasih karunia Allah,yang dianugerahkan kepadaku,aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar,dan orang lain membangun terus diatasnya.Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan,

bagaimana ia harus membangun diatasnya.Kerana tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan,yaitu Yesus Kristus.

Entahkah orang membangun diatas dasar ini dengan emas,perak,batu permata,kayu,rumput kering atau jerami,sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak.Kerana hari Tuhan akan menyatakannya,sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu.Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji,ia akan mendapat upah.Jika pekerjaannya terbakar,ia akan menderita kerugian,tetapi ia sendiri akan diselmatkan,tetapi seperti dari dalam api.”1 Korintus 3:10-15.

Ayat ini menyatakan bahwa pada hari Tuhan, yaitu hari Pengadilan Taktha Kristus,setiap pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api Tuhan.Setiap pekerjaan baik yang dilakukan anak–anak Allah dilambangkan dalam 6 bentuk kualiti atau mutu bahan yakni emas,perak,batu permata,kayu,rumput kering dan jerami.Izinkan saya membuat penilaian.kita tahu bahwa untuk menguji kemurnian dan ketulinan emas,ianya harus dibakar dengan api.Kalau ternyata emas itu tulin maka ianya tak akan hangus terbakar melainkan bertambah murni.Demikian jugalah dengan perak atau batu permata.

Bahan ini masih boleh tahan uji bila dibakar dengan api.Lain halnya dengan kayu, rumput kering dan jerami.Semuanya hangus dan musnah terbakar!Kualiti pekerjaan baik yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus sewaktu didunia akan diuji oleh api Roh kudus dihari pengadilan taktha Kristus.Jika kualiti pekerjaan baik itu dikerjakan semurni emas, perak dan batu permata,maka ianya akan tahan uji dan Kristus akan mengaruniakan upah menurut pekerjaannya.Jika ternyata kualiti pekerjaaan baik itu dilakukan dengan motif jahat,ianya laksana usaha kayu,rumput kering dan jerami.Maka pekerjaannya akan terbakar dan mendapat rugi besar.

Sepertimana ayat 15 katakan,orang itu akan selamat dan tak kehilangan jiwanya,namun dia kerugian besar kerana kehilangan upah pekerjaan itu.Sia-sialah segala usahanya selama puluhan tahun sewaktu melayani Tuhan didunia.Pekerjaan baik akan tahan uji manakala pekerjaan yang tak baik akan terbakar.kita akan menilai apa dan bagaimana untuk mengetahui jenis pekerjaan Tuhan yang berkualiti emas maupun jerami dalam topik berikut ini.

PEKERJAAN BAIK:-EMAS,PERAK, BATU PERMATA

Rasul Paulus diilhami untuk menuliskan demikian: ‘Kerana kita ini buatan Allah,diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik,yang dipersiapkan Allah sebelumnya.Ia mau supaya kita hidup didalamnya” Efesus 2:10.

kita diciptakan Allah menjadi manusia baru dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan nama Tuhan.Contoh pekerjaan-pekerjaan yang baik ialah bersaksi tentang Kristus,memberitakan injil,mengajar firman Tuhan,melayani hamba Tuhan,orang-orang percaya(melayani meja-makan,memberi tumpangan,membantu jemaat dalam gereja,bantuan keperluan kewangan/pemberian kasih) mau pun menyembah Tuhan bahkan perbuatan baik seperti memberi segelas air kepada seseorang.Pekerjaan sukarela dan kebajikan seperti bantuan/pertolongan kepada yang miskin serta segala pekerjaan baik yang membantu masyarakat sesungguhnya adalah segala pekerjaan yang baik .

Raja Yesus berkata:“Marilah,hai kamu yang diberkati oleh BapaKu,terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.Sebab ketika Aku lapar,kamu memberi Aku makan;ketika Aku haus,kamu memberi Aku minum;ketika Aku seorang asing.Kamu memberi Aku tumpangan;Ketika Aku telanjang,kamu memberi Aku pakaian;ketika Aku sakit,kamu melawat Aku;ketika Aku dalam penjara,kamu mengunjungi Aku.

Maka orang-orang benar itu akan menjawab

Dia,katanya:Tuhan,bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan,atau haus dan kami memberi Engkau minum?Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing,dan kami memberi Engkau tumpangan,atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?Dan Raja itu akan menjawab mereka:Aku berkata kepadamu,sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraKu yang paling hina ini,kamu melakukannya untuk Aku” Matius 25:34-40

Setiap pekerjaan-pekerjaan baik ini akan dinilai Tuhan untuk melihat apakah ianya dikerjakan dengan hati yang jujur,ihklas dan murni atau dikerjakan dengan niat jahat dihati disertai motif yang tak baik.Segala sesuatu akan tampak dengan jelas pada hari Pengadilan Taktha Kristus.Saya ingin menjadikan ketiga-tiga ini sebagai bahan contoh untuk menilai pekerjaan baik dalam lambang seperti berikut:

1.EMAS :- melambangkan KUALITI/NILAI PEKERJAAN YANG BAIK,sama seperti emas kerana kualiti jenis logam ini yang tahan lama,keras dan tak luntur maka nilai harganya tinggi.Allah menghendaki supaya setiap anak-anak Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkualiti.Perumpamaan Yesus tentang talenta dalam Matius 25:14-30(Sila baca) adalah tentang kualiti pekerjaan yang baik.Dalam perumpamaan ini,Yesus umpamakan diriNya seperti seorang yang bepergian keluar negeri lalu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.Seorang hamba diberi lima talenta (Modal-nilainya lebih kurang RM17,500.00),yang seorang dua talenta dan yang seorang lain lagi

satu.Jumlah talenta yang diberi dinilai menurut daya kemampuan/kesanggupan mereka untuk bekerja.Dengan lima talenta,hamba itu mendapat untung lima talenta.Dengan dua talenta,hamba yang satu mendapat untung dua talenta.Tapi hamba yang diberi satu talenta pergi gali lobang dalam tanah lalu sembunyikan talenta itu.(Ayt 16).Setelah sekian lama,datanglah tuan itu dan membuat perhitungan.Dua hamba yang berhasil menggandakan talenta mereka mendapat pujian dan upah:

“Baik sekali perbuatanmu itu,hai hambaKu yang baik dan setia,engkau telah setia dalam perkara yang kecil,aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar.Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu”(Ayt 21)

Tapi kepada hamba yang bertalenta satu, tuannya berkata: “Hai kamu,hamba yang jahat dan malas,jadi kamu sudah tahu,bahwa aku menuai ditempat dimana aku tidak menabur dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam.

kerana itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.Sebab itu ambillah talenta itu.Kerana setiap orang yang mempunyai,kepadanya akan diberi,sehingga berkelimpahan.Tetapi siapa yang tidak mempunyai,apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya…”

(Ayt 26-29)

Kita semua masing-masing diberikan bakat,kepakaran,kepintaran,keistimewaan dan kekuatan.Allah menghendaki agar kita gunakannya untuk melakukan pekerjaan yang memuliakan namaNya.Pekerjaan baik ini hendaklah dilakukan dengan penuh kesungguhan,kejujuran dengan hati yang penuh tulus ikhlas.Jika kita punya bakat menyanyi,gunakanlah suaramu untuk memuliakan Tuhan.Itulah pekerjaan yang berkualiti.Tapi jika anda membuat rakaman lagu dengan suara emas untuk hanya memperoleh populariti yang menjadi pujaan dan sanjungan dunia,maka kualiti bakat mu hanyalah laksana jerami.Jika anda punya bakat dalam bidang penulisan,alangkah baiknya jika anda menulis buku-buku bahan bacaan yang membangun iman kristian.Inilah pekerjaan yang berkualiti.

Tapi jika kita gunakan bakat ini untuk menulis novel-novel yang berunsurkan hawanafsu yang bisa merosakkan moral para pembaca,maka ini laksana pekerjaan’rumput kering’ yang pasti dibakar api Roh Kudus dihari Pengadilan Taktha Kristus.Setiap anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus pasti dikaruniakan Allah dengan bakat istimewa.Kita diminta menggunakan segala ilmu yang kita ada lalu melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah,berkualiti,yang memasyurkan nama Tuhan.Malas bekerja,tidak ada didalam kamus Allah.

Kristus akan memberi upah untuk segala pekerjaan anda sesuai dengan kualiti kerja yang anda mampu usahakan.Ingatlah pesanan Krsitus ini:

‘Kerana setiap orang yang mempunyai,kepadanya akan diberi,sehingga berkelimpahan.Tetapi siapa yang tidak mempunyai,apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya’.

2.PERMATA:- Melambangkan KUANTITI/JUMLAH PEKERJAAN BAIK yang telah kita sumbangkan untuk Tuhan.Sila baca Injil Lukas 19:11-27

Dalam perumpamaan ini Kristus menyamakan diriNya seperti seorang bangsawan yang berangkat kesebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja.Sepuluh hambanya dipanggil dan setiap seorang diberi satu mina(lebih kurang RM70.00) untuk digunakan berdagang (jual/beli dalam mendapatkan keuntungan).Setelah sekian lama,kembalilah dia setelah dinobatkan menjadi raja lalu memanggil para hambanya untuk mengetahui berapa hasil dagang masing-masing dari uang itu.(Ayt15).

“Orang pertama datang dan berkata:Tuan,mina tuan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh mina.Katanya kepada orang itu:Baik sekali perbuatanmu itu,hai hamba yang baik;engkau telah setia dalam perkara kecil,kerana itu terimalah kekuasaan atas sepuluh kota.Datanglah yang kedua dan berkata:tuan.mina tuan telah menghasilkan lima mina.Katanya kepada orang itu:Dan engkau kuasailah lima kota.dan hamba yang ketiga datang dan berkata:Tuan inilah mina tuan,aku telah menyimpannya dalam sapu tangan.

Sebab aku takut akan tuan,kerana tuan adalah manusia yang keras;tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh dan tuan menuai apa yang tidak pernah tuan tabur.Katanya kepada orang itu:Hai hamba yang jahat,aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri.Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras,yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur.Jika demikian mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang?Maka sekembalinya aku dapat mengambilkannya serta bunganya.” Lukas 19:16-23

Usaha pekerjaaan hamba pertama dengan minanya telah menghasilkan sepuluh dan tuannya memberi upah yakni kekuasaan untuk sepuluh kota.Pekerjaan usaha hamba yang kedua telah hasilkan lima mina dan tuannya beri upah lima kota untuk dikuasai.Hamba ketiga malas dan sembunyikan minanya dan tak beroleh apa-apa.Perumpamaan ini menyatakan bahwa jumlah/kuantiti upah untuk pekerjaan baik yang kita lakukan untuk Tuhan adalah bergantung kepada

jumlah banyaknya pekerjaan baik yang kita lakukan untuk Tuhan.

Contohnya:Evangelis A pergi memberitakan Injil dan menangkan lima ratus jiwa kepada Tuhan.Evangelis B pergi beritakan Injil dan menangkan seribu jiwa.Mina (Berita Injil Kristus) adalah sama dan satu sahaja,namun Evangelis B akan menerima upah yang pasti berganda besar dari Evangelis A kerana kuantiti/jumlah jiwa yang dimenangkan tak sama.Allah akan menilai dan memberi upah sesuai dengan kuantiti/jumlah banyaknya pekerjaan baik yang telah kita lakukan.

3.BATU PERMATA:-Pekerjaan baik yang dikerjakan dengan penuh kesungguhan,yakni kualiti masa yang digunakan amat bernilai.Meskipun pekerjaan yang dilakukannya terlalu singkat, tetapi kualiti masa yang diluangkan begitu berharga.Setiap saat bagi nya adalah bernilai.Sila baca Injil Matius 20:1-16.Dalam perumpamaan ini,Kristus umpamakan diriNya sebagai seorang pengusaha kebun anggur yang pergi mencari pekerja ladangnya.Pagi-pagi benar sekumpulan pekerja setuju dan sepakat menerima upah sedinar sehari lalu menyuruh mereka keladang untuk bekerja.

Sekitar jam sembilan pagi,dia menjumpai sekumpulan yang menganggur lalu disuruhnya mereka pergi bekerja diladang.Kira-kira pukul duabelas dan pukul tiga petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain yang menganggur.Maka dia menyuruh mereka pergi juga bekerja di ladang.Ketika hari malam,tuan itu pun memanggil semua pekerja untuk datang mengambil upah mereka masing-masing.Yang anehnya upah satu dinar tetap dibayar kepada setiap pekerja itu meskipun ada yang hanya bekerja selama satu jam manakala ada yang bekerja sepanjang hari.

Jadi“ketika mereka menerimanya,mereka bersungut-sungut kepada tuan itu.Katanya:Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka:Saudara,aku tidak berlaku adil terhadap engkau.Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?Ambillah bagianmu dan pergilah;aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu”Matius 20:11-14

Perumpamaan ini dengan jelas menyatakan bahwa upah yang Tuhan beri bukan lah bergantung pada lamanya masa diluangkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan,melainkan berapakah nilai kualiti masa yang telah diluangkan.

Contoh:Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Allah Bapa untuk selamatkan umat manusia dan masuk kedalam kerajaan Allah hanya dalam jangkamasa tiga setengah tahun saja.Namun demikian Dia telah menerima upah yang jauh lebih besar menjadi Raja atas segala raja dan Tuhan segala Tuhan dibandingkan dengan nabi Musa yang telah luangkan lebih 40 puluh tahun memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian kanaan.Kristus telah kosongkan diriNya sama seperti manusia dan dibatasi oleh masa,ruang dan tempat.

Tapi setiap saat pekerjaan Allah Bapa dilakukanNya sempurna.Musa lakukan berberapa kesilapan dan masa-masa itu dibazirkan.Anda mungkin berargumentasi dengan saya perihal misi ilahi Yesus dan Musa yang berbeza tak boleh disamakan.Saya bersetuju,namun maksudku bukanlah menekankan perihal misi atau peribadi mereka.

Saya ingin memberi gambaran pada anda tentang kualiti masa yang Tuhan Yesus luangkan.Setiap saat telah Yesus pergunakan untuk melakukan pekerjaan Allah.Saya kira jika Yesus hidup dalam zaman sekarang,Dia tak ada masa untuk pergi menonton wayang maupun bersantai berjemur ditepi pantai laut carrebean kerana bercuti dari pekerjaanNya.Setiap saat itu amat sangat bernilai bagi Yesus.

Saudara,setiap saat amatlah berharga.Ada pepatah mengatakan demikian “Masa itu Emas!” Apakah setiap detik saat adalah amat bernilai untuk anda? Apakah anda penuhi waktu-waktu mu dengan pekerjaan baik?Kristus akan menilai kualiti masa yang anda luangkan dan memberi upah sesuai dengan pekerjaan baik yang telah dilakukan setiap saat,setiap jam,hari,bulan dan tahun.Dosa dan kelemahan diri pasti akan menghalang dan memperlambatkan perjalanan masa anda untuk melakukan kehendak Allah.Upah yang diberi juga akan tak sama.

Contoh lain.Pastor A dan Pastor B diutus Tuhan memberitakan Injil dikota yang sama dan tempat yang sama,dengan jumlah penduduk seramai dua ribu.Masing-masing sepakat/setuju untuk menginjil seribu seorang.Pastor A selesaikan beritakan Injil kepada seribu itu dalam jangka masa tiga bulan manakala Pastor B selesai beritakan Injil dalam jangka masa enam bulan.Menurut pendapat anda siapakah yang menerima upah yang lebih besar?

Saya tak heran jika ramai yang mau bersungut-sungut seperti pekerja pagi dalam perumpamaan ini dengan berkata dalam hatinya:

“Sudah lima puluh tahun saja menjadi Pastor dalam gereja saya dan bertungkus lumus melayani,menjaga, melindungi dan mengajar.Kenapa pastor yang ini hanya melayani gereja selama tiga tahun namun menerima upah yang sama?Saya sepertinya dapat saja mendengar Kristus menjawab: “Memang benar,namun lihatlah masa yang diluangkannya dalam masa tiga tahun.50 tahun anda jadi pastor dan jemaatmu hanya seramai 2000 orang.Tiga tahun dia luangkan dan jemaatnya mencecah 10,000 jemaat! Anda telah banyak membazirkan masamu dengan usaha dan pekerjaan usaha yang tak berfaedah.

Pastor ini mengunakan setiap minit untuk melayani pekerjaanKu”

Sebagai penutup,saya ingin mengutip kisah kegagahan Simson melawan musuhnya.Disaat akhir hidupnya “Berkatalah Simson: “biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini”Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya,maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada didalamnya.Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak dari pada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya” Hakim-hakim 16:30.

Dalam waktu yang singkat,Simson telah membunuh lebih ramai dari masa yang diluangkan sepanjang hidupnya.Upah Kristus akan mengambil kira masa/waktu yang anda pergunakan untuk mengukur setiap pekerjaan baik yang dilakukan untuk Tuhan.

PEKERJAAN BAIK: KAYU,RUMPUT KERING,JERAMI

Marilah saya mengambil pula lambang pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan dilakukan dengan niat dan motif hati yang tak baik.

1. KAYU :- Segala pekerjaan baik yang dikerjakan dengan niat/motif yang jahat dan tak baik. Tuhan Yesus mengajar dalam Injil Matius 6:1-4 demikian :

“Ingatlah,jangan kamu melakukan kewajiban agamamu dihadapan orang supaya dilihat mereka,kerana jika demikian,kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang disorga.Jadi apabila engkau memberi sedekah,janganlah engkau mencanangkan hal itu,seperti yang dilakukan orang munafik dirumah-rumah ibadat dan dilorong-lorong,supaya mereka dipuji orang.Aku berkata kepadamu: sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu”

Yesus mengingatkan bahwa meskipun kita melakukan pekerjaan yang baik dengan jalan memberi sedekah,namun jika niat hati kita tak murni,yakni dengan tujuan hanya untuk dipertontonkan bagi mendapat pujian,maka ini adalah satu kemunafikan.Pekerjaan seperti ini tak akan bertahan dan hangus terbakar laksana kayu ketika berhadapan dengan taktha pengadilan Kristus.Tak ada upah akan diberi.

2. RUMPUT KERING – Rencana dan rancangan didalam hati yang tersembunyi untuk melakukan sesuatu pekerjaan.1 Korintus 4:5 menyatakan

“Kerana itu, jangan lah menghakimi sebelum waktunya,yaitu sebelum Tuhan datang.Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan,dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan didalam hati.Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah’

Sesungguhnya tak seorangpun yang mengetahui rencana didalam hati seseorang.Siapakah yang tahu tujuan hati apabila seseorang itu mengerjakan sesuatu? Demikian juga setiap orang percaya.Tak semua yang punya rencana baik dalam mengerjakan sesuatu.Ini mengingatkan saya kepada seorang tokoh politik kristian berberapa tahun yang lalu.Saya menghadiri sebuah gereja yang besar dikebaktian minggu yang bermula jam 8.00 pagi.Semua kerusi telah dipenuhi dan acara nyanyian sudah bermula.

Kira-kira jam 8.30 muncul tokoh ini berjalan masuk kegereja dari pintu besar belakang dan berjalan ditengah menuju ketempat duduk yang paling hadapan sambil diperhatikan oleh ratusan jemaat.Saya pasti tokoh itu sengaja lambat tiba dan sengaja berjalan pergi ketempat duduk yang paling depan dengan tujuan hati agar semua orang dapat melihat /tahu/ kenal dia lalu mendapat pujian.Bagi tokoh politik ini,dia punya niat hati yang tersembunyi menggunakan kesempatan ini untuk meraih undi jemaat dalam pilihanraya umum sebab mereka menganggap dia adalah orang yang baik dan suci.Semua rahsia dihati manusia akan terbongkar juga akhirnya dihari Pengadilan Taktha Kristus.

3.JERAMI-Perbuatan-perbuatan dosa yang tak diakui, masih dikerjakan secara sembunyi.1 Yohanes 1:9 menyatakan: “Jika kita mengaku dosa kita,maka Ia adalah setia dan adil,sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan “.

Rasul Yohanes tujukan ayat ini kepada orang-orang kristian yang sudah lahir baru.Ini menunjukkan bahwa ada orang kristian yang masih tak mengakui dosanya dan melakukan pekerjaan dosa secara tersembunyi.

Contoh yang amat jelas ialah perkataan Yesus ini :“Kamu telah mendengar firman:Jangan berzinah.Tetapi Aku berkata kepadamu:Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya,sudah berzinah dengan dia didalam hatinya” Matius 5:27

Zinah didalam hati adalah dosa yang tersembunyi.Ramai kaum kristian yang membiarkan fikiran mereka berimaginasi, berkhayal bahkan berangan-angan melakukan segala perbuatan/pekerjaan yang dosa.Sangkanya orang tak dapat melihatnya maka tak perlulah diakui.Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah melihat segala dosa-dosa yang belum diakui dan pekerjaan semacam ini tak berfaedah.

Banyak juga hamba Tuhan/Pastor dan pemimpin gereja yang lantang berkhotbah dimimbar bahkan tanda-tanda mujizat menyertai pelayanan mereka.

Kemudian didapati mereka mengunjungi rumah pelacuran dan melakukan pekerjaan yang terkutuk.Mereka bahkan membayar layanan pelacur ini dengan wang pemberian kasih jemaat!Mereka tak nak mengakui dosa itu dan tak mau bertobat.Saya pernah terbaca mengenai seorang hamba Tuhan yang saya kenal begitu diurapi Tuhan di Amerika.

Dia mengarang banyak buku rohani,mendapat penglihatan dalam panggilan sewaktu sejak kecil,presiden kolej Sekolah Alkitab dan berkhotbah diseluruh dunia.Beliau didapati terlibat dalam dosa tersembunyi dan agak memalukan.Beliau mencintai seorang laki-laki dan kedapatan.Saya masih coba mempastikan apa cerita ini benar,sebab diedarkan lewat web internet.Jika benar alangkah memalukan!Saya pernah menghadiri pelayanan beliau sewaktu beliau melayani diKuala Lumpur berberapa tahun yang lalu.Saya bahkan berjabat tangan dengannya.Sungguh amat menyedihkan.Jika dosanya sudah diakui,Allah

tetap mengampuni.

Tapi jika dia tak mau meninggalkannya maka,perbuatannya ini akan mendapat pukulan dihari Pengadilan Taktha Kristus dan pasti tak menerima upah yang dijanjikan.Dunia hidup ‘Gay’ sedang memuncak dimasa kini.Saya merasa geli dan jijik tatkala seorang penyanyi yang amat terkenal,Sir Elton John diU.K.berkahwin dengan pasangan lelakinya dan diberkati digereja yang mensahkan hubungan sejenis ini!

Tanda-tanda mujizat akan tetap teguhkan firman Tuhan yang disampaikan dan bukan peribadi hamba Tuhan itu(Markus 16:20)Dosa yang tak diakui ini akan kelihatan dihari Pengadilan Taktha Kristus dan alangkah memalukan sekali! Kesimpulan saya, upah-upah disorga telah disediakan Allah untuk dikaruniakan kepada setiap orang yang menang dalam imannya.Pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan dimasa hidupnya akan diuji oleh Api Roh kudus pada hari Pengadilan Taktha Kristus untuk menilai apakah niat dan motif yang tersembunyi dalam hati mereka.

Jika pekerjaan baik itu dilakukannya dengan hati yang ikhlas,jujur dan memuliakan Tuhan,ia laksana emas,perak dan batu permata yang dimurnikan.Upah besar akan dikaruniakan Kristus dan mahkota kemenangan akan diberi.Jika pekerjaan baik itu dilakukan dengan niat dan motif hati yang hanya memuliahkan diri sendiri,ianya akan terbakar hangus laksana kayu,rumput kering dan jerami.Sia-sialah semua usaha pekerjaan itu dan dia pergi tanpa menerima sebarang upah maupun mahkota.Renungkanlah ini:

1.Pekerjaan yang berkualiti menghasilkan kuantiti yang banyak meskipun dalam masa yang suntuk.Pekerja Tuhan ini menerima upah yang besar disorga.

2. Pekerjaan baik yang dikerjakan dalam kemunafikan datangnya dari niat yang jahat dan begitu tersembunyi dipandangan mata sebab hatinya belum sepenuhnya diserahkan pada Tuhan.Dia kehilangan upahnya sebab semua perbuatannya dibakar hangus oleh api Roh Allah.

Amaran Alkitab:

Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya” 2 yohanes 1:8

UPAH KRISTUS PADA HAMBANYA

Tuhan Yesus berkata:

“Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.”Wahyu 22:12

Upah adalah karunia dan pemberian Yesus kepada tiap-tiap anak Tuhan yang telah menjalani kehidupan iman dalam kemenangan dan dalam segala jerih payah pekerjaan yang dikerjakannya untuk kemuliaan Tuhan.Marilah saya nyatakan pada anda pelbagai jenis upah yang akan diberikan oleh Yesus sebagai hadiah untuk setiap perbuatan kita.Saya ingin menyatakan upah-upah Kristus ini dalam dua bagian yakni.

1. UPAH –KEHIDUPAN IMAN KEPADA INDIVIDU YANG MENANG

2. UPAH –PEKERJAAN BAIK DARI KERAJAAN ALLAH

1. UPAH KEHIDUPAN IMAN INDIVIDU YANG MENANG

Tujuh Jemaat gereja yang disebut kristus dalam kitab Wahyu adalah sesungguhnya lambang jemaat gereja seluruh zaman, baik sebagai satu badan/persekutuan/organisasi/kumpulan maupun secara individu.Saya menyelidiki dengan saksama tentang masa depan jemaat-jemaat di:-

Efesus, Smirna, Pergamus,Tiatira, Sardis,Filadelfia dan Laodikia (Wahyu 2&3).

Saya mendapati bahwa Kristus hanya memberi upah kepada:

“BARANGSIAPA MENANG…” Why 2:7, Why 2:11,Why 2:17,Why 2:26.Why 3:5,Why 3:12,Why 3: 21

Upah yang diberi kepada barangsiapa yang menang ini adalah bersifat peribadi yakni diberikan secara individu.Dengan kata lain,TUHAN akan berikan upah-upahNya kepada setiap individu yang menang dalam kehidupan imannya secara peribadi.Tuhan Yesus inginkan kemenangan dan menghendaki setiap individu kristian agar hidup senantiasa dalam kemenangan/kejayaan iman.Ini bukanlah beerti kita tak pernah jatuh atau tersandung dalam perjalanan hidup kristian.Roh kudus dikaruniakan kepada setiap orang percaya agar menolong kita dalam kelemahan untuk bangun kembali dan terus berjalan dalam kebenaran Firman Tuhan.Allah tak inginkan kita untuk kembali kepada kehidupan manusia lama.Seperti pernyataan Rasul Petrus dalam suratnya:

“Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita,Yesus Kristus,telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia,tetapi terlibat lagi didalamnya,maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula.Kerana itu bagi mereka adalah lebih baik,jika mereka tidak pernah mengenal Jalan Kebenaran daripada mengenalnya,tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka.Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini : ‘anjing kembali lagi kemuntahnya,dan babi yang mandi kembali lagi kekubangnya’ 1 Petrus 2:20-22

Kita adalah bait Allah secara komuniti (1 Korintus 3:16) dan bait Allah secara individu (1Korintus 6:19).Dihari Pengadilan Taktha Kristus,Dia akan mengarunia-kan upah-upah kepada yang menang kerana pekerjaan baik yang dikerjakan didalam jemaat gereja secara umum dan pekerjaan baik yang dikerjakan secara individu.Upah kepada individu yang menang dalam kehidupan Imannya secara peribadi adalah seperti berikut:

1. Kepada saudara Efesus: Wahyu 2:1-7

Kemenangan peribadi:

a) Berjerih payah dan bertekun dalam iman (Ayt 2)

b) Sabar menderita demi nama Yesus dan tidak mengenal lelah melakukan kehendak Tuhan (Ayt 3)

c) Melakukan apa yang semula–yakni kembali kepada kasih yang pertama

(Ayt4-5)

d) Membenci dan menjauhkan diri dari perbuatan pengikut Nikolaus (Kumpulan ajaran yang benarkan percabulan dan penyembahan berhala) Ayt 6

UPAH PADA YANG MENANG:

i) Yesus akan beri kebenaran makan buah-buah dari pohon Kehidupan yang ada diTaman Firdaus Allah (Ayt 7)

2. Kepada saudara Smirna :Wahyu 2:8-11

Kemenangan peribadi

a) Tabah menanggung kesusahan dan kemiskinan (hidup serba kekurangan)

Sabar menerima fitnahan orang munafik agama.(Ayt 9)

b) Tak takut menghadapi penderitaan, pencobaan dan kesusahan akibat penga-

niayaan oleh iblis lewat orang duniawi.(Ayat 9-10)

c) Setia sampai mati –Mati sahid atau dibunuh kerana iman dalam Kristus

(Ayt 10)

UPAH PADA YANG MENANG:

i) Kristus berjanji tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua (Yakni siksaan lautan api dan belerang-Why 20:14-15).Ayt 11

3. Kepada saudara Pergamus:Wahyu 2:12-17

Kemenangan peribadiI

a)Tak menyangkal iman,berpegang kepada nama Yesus Kristus walaupun tinggal dan hidup seorang diri ditengah-tengah orang berdosa,menyembah setan dan ketidakbenaran.(Ayt 13)

b) Tak menganut ajaran sesat (Bileam& Nikolaus) dan tak makan (turut ikut serta) dalam persembahan berhala dan berbuat zinah (perbuatan cabul yang merusakkan tubuh/nafsu seksual)Ayt 14

c) Hidup dalam pertobatan (Ayat 16)

UPAH PADA YANG MENANG:

i) Kristus beri manna yang tersembunyi (Manna-makanan malaikat)

ii) Batu Putih dengan nama baru ditulis diatasnya.Hanya penerima individu saja yang ketahui namanya (Batu putih-lambang dilepaskan dari hukuman Allah dan

berfungsi seperti ‘kunci’ atau ‘tiket’ memasuki tempat/ berkat yang Allah sediakan bagi mereka yang menang.(Ayt 17)

4. Kepada saudara Tiatira: Wahyu 2:18-28

Kemenangan peribadi

a) Tekun dalam pelayanan (Tak kenal putus asa), semakin tua/lama semakin berkeja lebih kuat (Ayt 19)

b) Menentang dan melawan pengajar sesat (Wanita Izebel) yang sudah pun ada dalam jemaat.(Roh Izebel-mengajar/membenarkan perzinahan.Perbuatan cabul/

seksual percuma dalam selimut pengajaran bahwa itu dibenarkan Firman Tuhan) Sekiranya terlibat,segera bertobat dari pengajaran ini .(Ayt 20)

c) Tidak mengikuti ajaran ini maupun menyelidiki dengan niat mau menggunakannya (Ayt 24)

d) Melakukan pekerjaan pelayanan dengan setia. (Ayt 26)

UPAH PADA YANG MENANG:

i) Kristus akan berikan kuasa pemerintahan.kepada bangsa-bangsa (yang dilayaninya)

ii) Dikaruniakan bintang timur.Kristus ialah bintang timur (Wahyu 22:16) beerti yang menang akan menerima kunjungan Yesus secara peribadi dan bersekutu bersama-sama dengan Dia secara peribadi.(Ayat 28)

5. Kepada saudara Sardis: Wahyu 3:1-6

Kemenangan peribadi

a) Punyai kesaksian Iman yang hidup (aktif/dinamik) (Ayt 1)

b) Bangun/berjaga dari ketiduran rohani.Semarakkan api iman yang sudah hampir mati/padam.Semangat yang berkobar-kobar/berapi-api melakukan kehendak Allah (Atay 2)

c) Menerima dan mendengar dengan setia Firman Tuhan agar dituruti.Hidup dalam pertobatan. (Ayat 3)

d) Berjaga-jaga/siap sedia menanti kedatangan Tuhan tiap saat.Kehidupan rohani yang sentiasa penuh persiapan. (Ayt 3)

e) Sentiasa berpakaian jubah kekudusan dan kebenaran hidup.Tak hidup cemar. (Ayat 4)

f) Namanya diberi penghormatan dengan pengumuman secara terbuka oleh Kristus dihadapan Allah Bapa dan dihadapan malaikat yang berlaksa-laksa bnyaknya (Ayt 5b)

UPAH PADA YANG MENANG:

i) Layak mengiringi dan berjalan bersama Tuhan.

ii) Diberi pakaian putih (lambang kesucian dan kebenaran).

iii) Nama tercatat dalam Kitab kehidupan anak Domba (Kepastian hidup kekal dan tersenarai sebagai penerima upah Kristus)

6. Kepada saudara Filadelfia:Wahyu 3:7-13

Kemenangan peribadi

a) Penurut Firman Tuhan dan tak menyangkal nama Tuhan (berani mengaku sebagai pengikut Kristus) Ayat 8

b) Bertekun dalam iman menantikan kedatangan Yesus (Ayt 10)

c) Sentiasa berpegang teguh kepada kehidupan iman (Ayt 11)

UPAH YANG MENANG:

i) Dilindungi dari pencobaan maupun dihari penganiayaan Antikristus semasa hidup didunia (Ayt 10)

ii) Diangkat menjadi sokoguru dibait suci Allah sepanjang zaman

ii) Nama Allah,nama kota Yerusalem baru dan nama Kristus akan tertulis didalam dirinya (Lambang kelayakan/dibenarkan untuk masuk mengadap sembah dihadapan Allah dan Kristus.Layak keluar/masuk Kota Yerusalem baru-kota Allah)

7. Kepada saudara Laodikia :Wahyu 3:14-22

Kemenangan peribadi

a) Berada dalam kehidupan rohani yang sentiasa ‘panas’ dibakar Roh Kudus (pro-aktif dalam kehidupan iman) maupun hidup yang sejuk menyegarkan.Ayt 15

b) Kehidupan iman yang tak berkompromi dengan kehidupan serba duniawi (Suam-suam kuku).Ayat 16

c) Kaya dalam iman,kaya dalam kehidupan suci dan hidup penuh dan diurapi Roh Kudus .Mempunyai visi hidup dan penglihatan rohani yang memuliahkan nama Tuhan.(Ayt 18)

c) Memiliki hati yang rela ditegur jika berdosa.Memiliki sikap yang sanggup diajar/belajar dalam iman.(Ayt 20)

e) Peka akan kehadiran Tuhan.Hidup sentiasa dalam persekutuan dengan Roh Kristus (Ayt 20)

UPAH PADA YANG MENANG:

i) Diberi hak duduk bersama Kristus ditakhtaNya (Lambang kuasa memerintah bersama Kristus)

Kunci kearah kemenangan

“Barangsiapa bertelinga,hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat” Wahyu 2:7

Yesus Kristus karuniakan Roh Allah supaya individu kristian akan setia menjalani kehidupan iman yang dipimpin Roh dan sentiasa hidup berkemenangan.Kristus telah tinggalkan contoh dan tauladan hidupNya untuk kita.Kehidupan Kristus adalah kehidupan yang sentiasa dalam kemenangan.Dia menang terhadap semua cobaan,menang melawan iblis dan menang menghadapi segala penderitaan.Alkitab berkata:

“Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama,menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,yang walaupun dalam rupa Allah,tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,melainkan telah mengosongkan diriNya sendiri,dan mengambil rupa seorang hamba,dan menjadi sama dengan manusia.Dan dalam keadaan sebagai manusia,Ia telah merendahkan diriNya dan taat sampai mati,bahkan sampai mati dikayu salip.

Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadaNya nama diatas segala nama,supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada dilangit dan yang ada diatas bumi dan yang ada dibawah bumi,dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan,”bagi kemuliaan Allah,Bapa!’ Filipi 2:5-11

Kehidupan yang penuh dengan Roh adalah kehidupan yang berkemenangan dan barangsiapa yang menang akan menerima upah pada hari pengadilan Taktha Kristus.Saya mendorong anda untuk tekun menjalani kehidupan iman kristian.Segala jerih payah dan usaha peribadi anda tak akan sia-sia.Nantikanlah Dia datang membawa upah untukmu.Haleluya!

2. UPAH -PEKERJAAN BAIK DARI KERAJAAN ALLAH

Seterusnya marilah saya perlihatkan pada anda upah-upah yang akan diberikan sebagai ganjaran dari semua pekerjaan baik yang telah anda kerjakan sewaktu didunia.Inilah ganjaran upah dari pihak kerajaan Allah.Yesus Kristus telah diberikan amanat untuk mengupah setiap individu yang bukan hanya menang tetapi juga yang telah mengerjakan pelayanannya sebagai murid Kristus menurut

panggilan dan pemilihan ilahi.

Seperti mana yang saya telah nyatakan bahwa besarnya maupun kelayakan menerima upah kerajaan ini dinilai dari segi kualiti kerja, kuantiti kerja dan kualiti masa yang telah kita korbankan masing-masing.Upah kerajaan Allah ini dikaruniakan Kristus dalam bentuk MAHKOTA KERAJAAN.Kristus akan menobatkan setiap individu kristian menjadi imam-imam Allah dan menjadi raja yang akan memerintah bersama-sama dengan Kristus pada zaman pemerintahan millenium(Kerajaan seribu tahun) didunia.Alkitab berkata:

“Berbahagia dan kuduslah ia,yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu.Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka,tetapi mereka akan

menjadi imam-imam Allah dan Kristus,dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia seribu tahun lamanya” Wahyu 20:6

Tuhan Yesus ialah “RAJA segala raja dan Tuan diatas segala tuan” Wahyu 19:16.Upah kerajaan yang maksudkan Tuhan Yesus ialah upah penobatan menjadi raja yang bakal memerintah bersama Raja Yesus Kristus dalam kerajaanNya.

Luasnya kekuasaan dan pemeritahan raja yang dilantik Raja Kristus ini bergantung kepada jumlah mahkota kerajaan yang diperolehi.Mahkota-mahkota yang diberikan Kristus melambangkan ganjaran upah untuk semua pekerjaan baik telah dilakukan oleh setiap individu kristian sewaktu masa hidupnya.Saya mendapati ada LIMA MAHKOTA KERAJAAN yang disediakan menjadi upah untuk mereka yang menang dan menerima ganjaran dari kerajaan Allah.Marilah kita menelitinya satu persatu.

Doa dan harapan saya ialah supaya setiap anak–anak Tuhan dapat memperoleh kelima-lima mahkota kerajaan dari Allah.Jika tak demikianpun, sekurang-kurangnya dapat memiliki satu mahkota.Jangan hanya sekadar menjadi pemenang.Marilah kita menjadi pemenang dan memerintahkan sebagai raja bersama Raja Yesus dalam kerajaan seribu tahun Kristus! Kelima-lima mahkota ini akan dikaruniakan sebagai upah dihari Pengadilan Taktha Kristus (2 Korintus 5:10)

LIMA MAHKOTA KERAJAAN

1. MAHKOTA KEHIDUPAN–Yakobus 1:2. Mahkota ini juga dikenali sebagai mahkota para mati sahid.Memang benar demikian, mahkota ini hanyalah diberikan kepada jiwa-jiwa yang mempertahankan firman Tuhan dan perkataan kesaksian mereka sampai ketitisan darah yang terakhir.Dalam wahyu 2:10b, Tuhan Yesus berkata:“Hendaklah engkau setia sampai mati,dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan.”

Sesungguhnya Allah dalam kemahakuasaanNya mengungkapkan bahwa penderitaan salip Kristus tetap dipikul oleh setiap murid Kristus dan bahwa akan ada yang terhitung dalam jumlah mereka yang mati demi kristus.Allah telah memilih untuk membenarkan sebagian kristian untuk melalui penderitaan/penga-

niayaan bahkan mati sahid dizaman ini seolah-olah iblis telah menang kerana berjaya membunuh mereka.Namun seperti mana kristus menang keatas kuasa maut,demikianlah juga orang-orang Kristian yang mati mempertahankan kesaksiannya akan justru membangkitkan lebih ramai murid Tuhan yang lebih rela mati daripada menyangkal nama Tuhan.

“Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat dibawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh kerana firman Allah dan oleh kerana kesaksian yang mereka miliki.Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya:

“Berapa lamakah lagi,ya Penguasa yang kudus dan benar,Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada yang diam dibumi?Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih,dan kepada mereka dikatakan,bahwa mereka harus beristirihat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka.” Wahyu 6:9-11

Allah ingin memperlihatkan kepada iblis bahwa kemenangan iman kristian yang mengasihiNya boleh mengalahkan kesakitan, penderitaan dan ketakutan fizikal kerana mereka tahu bahwa jiwa dan rohnya dipelihara Allah.

Mereka tahu Allah telah sediakan mahkota kerajaan untuk menyambut mereka pulang kerumah kekal disorga.Kristus berkata:“Aku berkata kepadamu,hai sahabat-sahabatKu,janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi” Lukas 12:4

2. MAHKOTA KEBENARAN

“Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hariNya;tetapi bukan hanya kepadaku,melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatanganNya”2 Timotius 4:8

Bukan senang untuk menjalani kehidupan yang benar dihadapan Tuhan apatah lagi ketika berada ditengah-tengah mereka yang hidup jauh dari kebenaran Firman Tuhan.Mereka terpengaruh dan terbawa-bawa dengan tingkah laku kehidupan orang berdosa yang berada disekeliling mereka.Jika orang duniawi bercerita tentang perkara-perkara yang cabul,mereka turut senang mendengarnya dan turut ketawa gembira mendengar cerita lucu yang berunsurkan lucah/seksual.

Perkataan seperti : ‘F@#K YOU!’ sering saya dengar keluar dari mulut ramai orang bahkan dari mulut seorang kristian bila tengah marah!Mereka tak ada penguasaan diri dan kepalaku pening bila mendengar kata-kata kesat seperti ini.Sebab utama ramai anak Tuhan yang tak dipakai Tuhan ialah kerana mereka tak mau hidup dalam kebenaran Firman Tuhan.Banyak diantara mereka yang menjalani kehidupan yang tak ubah seperti orang yang tak kenal Tuhan.Mereka menyumpah dan keluarkan perkataan yang tak senonoh ketika marah.

Ada yang sanggup menipu majikannya dengan alasan ‘sakit’ meskipun tak hanya kerana nak buat benda lain.Tetapi kepada mereka yang punya sikap hati yang takut akan Tuhan dan peka kepada perkara-perkara yang suci dan murni,ada tersedia sebuah mahkota kebenaran menanti disorga.Jalanilah hidup benar yang sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan.Saya tahu amatlah mencabar dan sukar untuk menyangkal diri maupun hidup dengan penuh kesuciaan.

Namun percayalah usaha gigihmu untuk mengasingkan dirimu dari terjerumus dalam lembah kehidupan yang tidak benar tidak sia-sia.Upahmu besar disorga!

3. MAHKOTA KEABADIAN (YANG ABADI) 1 Korintus 9:25

“Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal.Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi”

Mahkota yang abadi ini sering juga digelar sebagai “Mahkota kemenangan”.Mahkota ini diberikan kepada pengikut Kristus yang mengambil keputusan untuk menyangkal dirinya daripada keinginan-keinginan peribadinya demi kesetiaannya dalam pelayanan.Dia bukan hanya menghindari dosa,melainkan menolak keselesaan,berkat kebaikan atau hal-hal yang baik dimana orang kristian yang lain menikmatinya.

Ada ramai kaum kristian yang sanggup hidup hanya untuk secukupnya dan menyangkal dari pekerjaan yang menjanjikan pendapatan tinggi hanya kerana menerima panggilan Tuhan.Dengan kelayakan ijazah sarjana Master(MBA) dan Ijazah Doktor Falsafah (PhD )yang saya peroleh dalam bidang pentadbiran perniagaan,saya dengan mudah saja boleh terima tawaran kerja menjadi Pengurus Besar dalam sesebuah Firma dengan gaji bulanan yang mungkin mencecah puluhan ribu ringgit.

Saya banyak kali menerima tawaran demikian,namun setiap kali saya doakannya,Roh Kudus mengingatkan saya kepada panggilanNya dan saya hanya mau setia dengan panggilan pelayanan ilahi Kristus.Saya rela dan memilih untuk hidup dengan iman bahkan hanya secukupnya asalkan berada dalam kehendak Allah.Saya tahu bahwa ada tersedia sebuah ‘Mahkota kemenangan’ untuk ku disorga asalkan saya setia melayani pekerjaan dan panggilanNya.Haleluya dan Glori bagi Tuhan!

4.MAHKOTA SUKACITA (KEMEGAHAN)

“Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami dihadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatanganNya,

kalau bukan kamu?Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami”1 Tesalonika 2:19.Mahkota istimewa kepada mereka yang mengkhususkan dirinya untuk menjadi pemenang jiwa-jiwa kepada Tuhan.Ini adalah mahkota untuk mereka yang membawa begitu ramai orang untuk bertobat dan mengajar mereka untuk bertahan dalam iman Kristus.

Mereka ini berusaha bersaksi dan memberitakan Injil tanpa mengira waktu,tempat dan keadaan.Mereka begitu dibebani untuk membawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk bertobat.Masih ingatkah anda akan perkataan Yesus bahwa malaikat-malaikat disurga bersukacita besar setiap kali melihat satu orang bertobat? Memenangkan jiwa untuk berbalik dari kuasa kegelapan kepada terang keselamatan yang besar dalam Kristus Yesus merupakan pekerjaan yang paling mulia diantara semua yang kita lakukan demi Tuhan.

5. MAHKOTA KEMULIAAN

“Maka kamu ,apabila Gembala Agung datang,kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tak dapat layu “1 Petrus 5:4

Inilah ialah mahkota yang dikhaskan kepada mereka yang menjadi pemimpin rohani dalam jemaat gereja Tuhan.Mereka mempunyai tugas untuk mengajar firman Tuhan.Mereka mungkin dipanggil menjadi Pastor, guru sekolah minggu,

penginjil kanak-kanak atau sukarelawan yang mengajar Firman Tuhan dengan setia.Demikian juga para Penatua, Diaken dan Pelayan.Apapun nama jawatan/gelar yang diberikan oleh Gereja,itu tak diutamakan.

Yang penting,dia adalah seorang Pemimpin dalam Jemaat Tuhan dan mengajar Firman Tuhan.Mereka ini mungkin tak menerima ganjaran upah yang memadai sewaktu didunia,namun percayalah Allah akan memberi upah besar berupa mahkota kemuliaan yang gilang-gemilang disorga!.Bukanlah susah untuk sekurang-kurangnya memperoleh satu dari mahkota-mahkota yang Kristus telah sediakan kepada setiap pemenang yang setia melayani Allah lewat pekerjaan-pekerjaan baiknya.

Mahkota-mahkota inilah yang akan kita pakai sewaktu memerintah bersama Raja Yesus dalam kerajaan seribu tahun (Wahyu 20:6).Saudara berusaha dapatkan kelima-lima Mahkota.Jika tak semuapun,berusahalah dapatkan sekurang-kurangnya satu mahkota.Kelima-lima mahkota ini dapat kita terima sebagai upah Kristus pada hari besar ‘Pengadilan Taktha Kristus’.Ganjaran upah mahkota ini adalah berdasarkan perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan/kerjakan semasa hidup didunia.Oleh itu janganlah jemu-jemu melakukan pelayanan untuk Tuhan!

“Sebab kita semua harus menghadap taktha pengadilan Kristus,supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya,sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini,baik ataupun jahat” 1 Korintus 5:10

Mungkin tak terlalu ekstrim jika saya menyatakan ini,bahwa setiap manusia akan mati dua kali dan hidup dua kali.Maksud saya,kematian pertama ialah meninggalkan dunia untuk hidup sama ada dineraka atau sorga.Dan Kematian kedua ialah sama ada hukuman yang kekal dilautan api atau hidup selama-lama dalam pemerintahan kekal Kristus Yesus.Alkitab adalah saksi kebenaran ilahi bahwa sesungguhnya memang ada kehidupan sesudah kematian.Buatlah pilihan hari ini sama ada anda mau berada dalam kerajaan Allah bersama Tuhan Yesus Kristus atau selamanya terpisah dari Allah ketempat siksaan kekal.Keputusan ada ditangan anda!


Posted by Dr.J.Loudin at 5:53 AM 0 comments
Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Posts (Atom)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar